Nawigacja mobilna

Centrum CBT EDU zaprasza na warsztaty

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Dnia: - 18/11/2017 - 19/11/2017
Godz.: 09:00 - 17:00

Lokalizacja
Centrum CBT EDU


Wykorzystanie relacji terapeutycznej w leczeniu zaburzeń osobowości. Przezwyciężanie typowych problemów występujących w relacji w terapii schematu i terapii poznawczo behawioralnej.

Termin: Część I 18-19.11.2017, Część II 13-14.01.2018 (godz. 09:00 – 17:00)

Prowadzący: mgr Jędrzej Kosewski – Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny i certyfikowany terapeuta i superwizor terapii schematu.

Pierwsza, dwudniowa część szkolenia będzie wprowadzała w tematykę relacji terapeutycznej w TPB i ST. Przedstawione zostaną podstawowe pojęcia, a uczestnicy w parach i podgrupach przećwiczą kluczowe elementy relacji terapeutycznej: emocjonalne dostrojenie się do pacjenta i okazywanie adekwatnej empatii oraz uprawomocnienie jego reakcji, dzielenie się własnymi uczuciami, budowanie zaufania i atmosfery współpracy, zbieranie informacji zwrotnych i inicjowanie naprawy sojuszu roboczego, a także przekazywanie korekcyjnych komunikatów. Przeprowadzenie powyższych interwencji będzie połączone z omówieniem specyfiki relacji terapeutycznej z pacjentami z diagnozą borderline oraz pacjentów z zaburzeniami osobowości z clusteru C.

W drugiej części szkolenia uwaga zostanie poświęcona bardziej zaawansowanym umiejętnościom terapeutycznym, związanym z używaniem różnych strategii interpersonalnych do osiągnięcia celów terapeutycznych W tym kontekście omówione zostaną również strategie przezwyciężania częstych problemów, takich jak trudności we współpracy na sesji, złość na terapeutę, niewykonywanie zadań terapeutycznych poza gabinetem czy niebezpieczne, impulsywne zachowania pacjenta (np. agresja, samouszkodzenia, nadużywanie substancji). Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć wzmacnianie korektywnego aspektu relacji terapeutycznej, stawianie granic, formułowanie empatycznej konfrontacji oraz budowanie motywacji i wspieranie pacjentów w dążeniu ku zmianie. Szczególna uwaga zostanie poświęcona pacjentom z diagnozą osobowości borderline, narcystycznej, histrionicznej oraz pacjentom przejawiającym zachowania bierno-agresywne.

Warsztat wymaga posiadania podstawowej wiedzy na temat terapii schematu i terapii poznawczo-behawioralnej, w związku z tym uczestnicy muszą ukończyć przynajmniej rok szkolenia w zakresie cbt ( lub inne warsztaty wprowadzające w tematykę terapii cbt) oraz odbyć przynajmniej cztery dni szkolenia z zakresu ST.

Miejsce szkolenia: Centrum CBT EDU ul. Wołodyjowskiego 74A, Warszawa, tel. 22 428 44 26

Program i zapisy: tutaj