Nawigacja mobilna

Centrum CBT EDU zaprasza na warsztat

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Dnia: - 10/03/2018 - 11/03/2018
Godz.: 09:00 - 17:00

Lokalizacja
Centrum CBT EDU


Zastosowanie technik wyobrażeniowych w terapii schematu iterapii poznawczo behawioralnej. Praca z pacjentem z diagnozą zaburzenia osobowości.

Termin: 10-11.03.2018 r. (godz. 09:00 – 17:00)

Prowadzący: mgr Jędrzej Kosewski – Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny i certyfikowany terapeuta i superwizor terapii schematu.

Warsztat poświęcony różnorakim formom pracy wyobrażeniowej w ramach terapiischematu (ST), a także temu, jak ten rodzaj technik włączać w tradycyjnąpracę poznawczo-behawioralną (TPB). Uzupełnianie tradycyjnych technikpoznawczo-behawioralnych o elementy związane z wyobrażeniami stanowi bowiemważny kierunek rozwoju terapii poznawczo-behawioralnej.

Warsztat będzieskupiał się na przedstawieniu teorii stojącej za użyciem technikwyobrażeniowych, a także na założeniach, które należy spełnić, aby były oneskuteczne. W drugiej, bardziej praktycznej części szkolenia uczestnicy będąmieli okazję omówić kilka najważniejszych i najczęściej stosowanych technikwyobrażeniowych, takich jak ćwiczenie przezwyciężania problemów wwyobrażeniach, dopełnianie wyobrażeń, ekspozycja wyobrażeniowa imetaforyczne wyobrażenia. W rozbudowany sposób przedstawiona zostanie zmianascenariusza w wyobrażeniu oraz różnorakie problemy, które mogą się pojawić wtrakcie stosowania tej techniki, a także sposoby ich rozwiązywania.Jednocześnie osobny wątek będzie poświęcony tzw. pozytywnym wyobrażeniom,służącym budowaniu alternatywnej, bardziej wyważonej wizji siebie, przyszłości i innych ludzi.

W tym kontekście przedyskutowane zostanie:użycie wyobrażeń w trakcie formułowania celów i budowania motywacji,wyobrażeniowe wzmacnianie troskliwego stosunku wobec samego siebie oraz różne formy wzmacniania zdrowej perspektywy u pacjentów. Szczególna uwaga poświęcona będzie specyfice pracy z pacjentami z diagnozą BPD i pacjentami z clusteru C.

Miejsce szkolenia: Centrum CBT EDU ul. Wołodyjowskiego 74A, Warszawa, tel. 22 428 44 26

Program i zapisy