Nawigacja mobilna

Czteroletnie szkolenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 01/04/2021 - 30/04/2021
Godz.: Całodniowe


Czteroletnie szkolenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Akademia Motywacji i Edukacji w Warszawie zaprasza na unikalny na polskim rynku czteroletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Rekrutacja: Trwa nabór! START szkoły: kwiecień 2021

Miejsce zajęć: Warszawa/ on-line na platformie Zoom. Forma zajęć zależna jest od sytuacji epidemiologicznej.

Szczegółowe opłaty w ramach czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej:
• Opłata za jeden zjazd – 1 135 zł (łącznie 38 zjazdów)

Strona AMIE: https://amie.pl/strefa-profesjonalistow/szkola-psychoterapii/rekrutacja/

Program szkoły
Czteroletnie szkolenie podyplomowe w terapii poznawczo-behawioralnej prowadzone przez AMiE trwa 4 lata i obejmuje łącznie 1200 godz. w tym:
• 540 godzin dydaktycznych szkolenia teoretycznego w formie wykładów i praktycznego w formie warsztatów
• 200 godz. superwizji klinicznej
• 100 godz. zajęć rozwoju osobistego
• 360 godz. stażu, w tym  120 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego oraz 240 godzin stażu klinicznego rozumianego jako praca kliniczna pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, które uczestnik kursu realizuje samodzielnie

Zakończenie szkolenia gwarantuje możliwość wystąpienia o certyfikat  psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem medycznym, psychologicznym, pedagogicznym, resocjalizacyjnym oraz pielęgniarskim. Warunkiem wstępnym zgłoszenia uczestnictwa w kursie psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przedstawienie kopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni i życiorysu zawierającego informacje o dotychczasowej praktyce klinicznej i doświadczeniu zawodowym.