Nawigacja mobilna

Jubileuszowy Konkurs Książkowy

Zapraszamy Państwa do udziału w Jubileuszowym Konkursie PTTPB, w którym do wygrania będą nagrody książkowe ufundowane przez wiodące wydawnictwa zajmujące się tematyką terapeutyczną: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego i Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Będziemy zadawać Państwu pytania związane z terapią poznawczo-behawioralną. Do wygrania będą zarówno stałe i popularne pozycje wydawnicze, jak i premierowe publikacje. W konkursie mogą brać udział osoby, które spełniają warunki
Regulaminu Konkursu (dostępny tutaj: www.pttpb.pl/dokumenty/regulaminy-pttpb/regulamin-konkursu/). Egzemplarz konkursowy wygrywa pierwsza osoba, która poda prawidłową odpowiedź na zadane przez nas pytanie.

Zapraszamy do zaglądania na nasz profil: www.facebook.com/pttpib