Nawigacja mobilna

Informacja

Na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zostały
opublikowane kryteria uznawalności dorobku do specjalizacji z psychoterapii
dzieci i młodzieży:
https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/komunikaty(zakładka „Nowa dziedzina ochrony zdrowia – psychoterapia dzieci i młodzieży”).
Osoby, które przesłały już do CMKP wnioski o uznanie dorobku prosimy o
dosyłanie brakujących dokumentów zgodnie z opublikowanymi wytycznymi.
Pozostałe osoby posiadające certyfikaty psychoterapeuty oraz dorobek w pracy
z dziećmi i młodzieżą serdecznie zachęcamy do składania wniosków o uznanie
dorobku w tzw. „szybkiej ścieżce” Wnioski do pobrania:
https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/komunikaty
w zakładce „Uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego”