Nawigacja mobilna

Informacja o zmianach w Standardach i Regulaminach PTTPB

Zarząd PTTPB w dniu 19.04.2018 r. podjął uchwałę o zmianie dotychczasowych standardów i regulaminów PTTPB. Jednolity tekst nowych STANDARDÓW PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ IM. PROF. ZDZISŁAWA BIZONIA DOTYCZĄCYCH SZKOLENIA, EGZAMINOWANIA, PRZYZNAWANIA I ODNAWIANIA CERTYFIKATÓW, A TAKŻE ATESTOWANIA I REKOMENDOWANIA OŚRODKÓW I SZKÓŁ WYŻSZYCH jest umieszczony w zakładce Dokumenty – Regulaminy PTTPB obowiązujące od 19.04.18r.

Aby rozwiać Państwa wątpliwości informujemy, iż w okresie przejściowym najbliższych dwóch lat (do 18.04.2020r.) mogą Państwo dokonać wyboru, zgodnie z którymi Regulaminami („starymi” czy „nowymi”) składają Państwo dowolny wniosek. Nie ma możliwości wybiórczego stosowania zapisów dwóch różnych regulaminów.

Jednocześnie informujemy Państwa, iż aktualnie trwają prace nad dostosowaniem systemu elektronicznego PTTPB do nowych wymagań. O możliwości składania wniosków zgodnie z nowymi zasadami poinformujemy Państwa niezwłocznie, jak tylko stanie się to możliwe.

Nowe standardy są rezultatem dwuletniej pracy wszystkich organów PTTPB IX kadencji oraz przewodniczącej PTTPB VII i VIII kadencji – pani dr Magdaleny Skotnickiej-Chaberek, która podczas IX kadencji reprezentowała PTTPB w Radzie Psychoterapii. Nowe standardy zostały skonsultowane pod względem prawnym z doktorem n. prawnych panem Maciejem Bocheńskim, a korektę językową wykonała pani Joanna Marek-Banach. Wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie nowych standardów serdecznie dziękujemy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi. Szczegółową informację o przepisach przejściowych znajdą Państwo na końcu nowych Standardów.

Zarząd PTTPB IX kadencji