Nawigacja mobilna

Informacja

„Stanowisko Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej w sprawie uznawalności państwowych szkoleń specjalizacyjnych z psychoterapii dzieci i młodzieży w akredytowanych przy CMKP do Certyfikatów Terapeuty PTTPB

Informujemy, ze szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży w ramach „Programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży – w wariancie dotyczącym psychoterapii dzieci i młodzieży” opublikowane na stronach CMKP w dn. 13.09.2019 jest niewystarczające do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB. Aby kandydat mógł się ubiegać o Certyfikat PTTPB ośrodek szkolący go do specjalizacji w ramach powyższego programu musi spełniać warunki określone w standardach PTTPB zawierające
– całościowe, czteroletnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej
– superwizor PTTPB jako kierownik szkolenia
– kadra składająca się w większości z certyfikowanych terapeutów PTTPB
– program rozszerzony o szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej
osób dorosłych
-spełnienie innych, zawartych w Standardach PTTPB wymagań programowo/organizacyjnych potrzebnych do atestacji cyklu szkolenia, którego ukończenie uprawnia do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB. Mając na uwadze specyfikę programową szkoleń specjalizacyjnych akredytowanych przy CMKP możliwe jest uzyskanie atestacji cyklu szkolenia bez uwzględnionego programu szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych. Wówczas konieczne jest uzupełnienie szkolenia przez kandydata do Certyfikatu
Terapeuty PTTPB o szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych

Towarzystwo nie widzi przeciwwskazań, aby Ośrodki akredytowane przy CMKP szkolące do specjalizacji w ramach „Programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży – w wariancie dotyczącym psychoterapii dzieci i młodzieży” ubiegały się o atestację danego cyklu szkolenia do specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży.

Stąd ukończenie szkolenia realizowanego według programu zgodnego z „Programem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży – w wariancie dotyczącym psychoterapii poznawczo – behawioralnej” i opublikowanego na stronach CMKP, może uprawniać do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo -Behawioralnego PTTPB jedynie pod warunkiem
odbycia szkolenia w ośrodku posiadającym atestację PTTPB na dany kurs.”