Nawigacja mobilna

Działania w sprawie statusu prawnego psychoterapii

Szanowni Państwo!
Władze PTTPB kontynuują swój udział w pracach nad uregulowaniem statusu psychoterapii w Polsce,
pozostając w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia. W ostatnim czasie odbyła się rozmowa z
Minister Józefą Szczurek-Żelazko, a w połowie lipca zostaliśmy zaproszeni do udziału w spotkaniu w
MZ wraz z Polskim Towarzystwem Psychologicznym, Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym oraz
Polską Radą Psychoterapii. W chwili obecnej nadal trwają intensywne rozmowy na temat
proponowanych przez środowisko rozwiązań. Dbając o interesy psychoterapeutów oraz mając na
uwadze dobro pacjenta, PTTPB zgłasza swoje uwagi i propozycje mające na celu wypracowanie
rozwiązań, które gwarantować będą wysoki poziom świadczeń psychoterapeutycznych w naszym
kraju.
Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach w prowadzonych rozmowach oraz
ewentualnych wypracowanych stanowiskach.