Nawigacja mobilna

Psychoterapia w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Sprawa bardzo ważna dla wszystkich terapeutów i pacjentów. Prosimy uważnie przeczytać poniższy tekst. Państwa głos się liczy!

Zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia prowadzi prace nad wprowadzeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK, będącego częścią Europejskiego Systemu Kwalifikacji) opisów umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu... 

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej Vita Longa zaprasza na warsztat

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej Vita Longa zaprasza na warsztat WPROWADZENIE DO TERAPII METAPOZNAWCZEJ. Prowadzący mgr Jacek Legierski, superwizor PTTPB Termin 18-19.01.2020r. Czas trwania: 20 godzin dydaktycznych Miejsce: Vita Longa, Warszawa Cena: 680 zł Kontakt tel. 504 377 310 .Więcej... 

SUPERWIZJA GRUPOWA PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY SWPS

Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS oraz Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii Uniwersytetu SWPS zapraszają w najbliższym roku akademickim na zajęcia superwizyjne z psychoterapii dzieci i młodzieży. Zajęcia będą odbywały się w Warszawie lub w Sopocie... 

REKRUTACJA TERAPEUTÓW W PROJEKCIE BADAWCZYM

REKRUTACJA TERAPEUTÓW W PROJEKCIE BADAWCZYM pt. „Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych?” w ramach konkursu Sonata Bis 8 finansowanym przez NCN nr 2018/30/E/HS6/00703 realizowanym przez Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu pod kierownictwem... 

Informacja

Na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zostały opublikowane kryteria uznawalności dorobku do specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/komunikaty(zakładka „Nowa dziedzina ochrony zdrowia – psychoterapia... 

Uzupełnienie dokumentacji do CMKP

W najbliższych dniach na stronie CMKP ukażą się kryteria uznawania dorobku do specjalizacji medycznej w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Prosimy osoby, które złożyły wnioski o uznanie dorobku z psychoterapii dzieci i młodzieży o częste śledzenie komunikatów na stronie CMKP...