Nawigacja mobilna

Bezpłatne narzędzie iCBT iFightDepression

PTTPB objęło patronatem międzynarodowe narzędzie iCBT iFightDepression, sfinansowane ze środków Unii Europejskiej i dostępne w różnych wersjach językowych, obecnie także polskiej.  

Twórcy narzędzia przekazują informacje i zapraszają do kontaktu terapeutów/ki poznawczo-behawioralnych zrzeszonych w PTTPB:  

Mamy już w Polsce narzędzie iCBT wypracowane w programach o zdrowiu Unii Europejskiej, dostępne dla specjalistów w kilkunastu językach i szeroko stosowane w praktyce klinicznej w Europie. Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z niego w pracy z klientami i pacjentami. Istnieje wersja dla dorosłych:
https://tool.ifightdepression.com/pl-AD/login?languageswitch=1
I zmodyfikowana dla młodzieży:
https://tool.ifightdepression.com/pl-YO/login?languageswitch=1
W przygotowaniu są obie one w języku ukraińskim. Można przełączać się między wersjami językowymi.
Narzędzie jest przeznaczone do pracy własnej, ale pacjenci i klienci stosują je w kontakcie z terapeutą. Narzędzie iCBT iFightDepression jest w Polsce za darmo w ramach programu EAAD-Best.eu. 

iFightDepression jest już dostępne w kilkunastu językach, od niedawna także po polsku. W Europie lekarze często dają odsyłanym przez siebie pacjentom z łagodną depresją dostęp do tych warsztatów. Są przetestowane klinicznie i można realizować je pod okiem swojego lekarza pierwszego kontaktu, psychoterapeuty albo psychiatry. Pierwsi polscy specjaliści już rekomendują iFightDepression swoim klientom i pacjentom i są dla nich przewodnikami. Żeby zostać przewodnikiem, można zgłosić się poprzez stronę https://tool.ifightdepression.com/pl-AD/login?languageswitch=1 albo bezpośrednio do dr. Piotra Toczyskiego, krajowego konsultanta metody EAAD-Best.eu w Polsce (e-mail: ptoczyski@aps.edu.pl). 

Przydatny godzinny samouczek o iFightDepression po angielsku dostępny jest też w częściach na YouTube: 
Sesja 1: https://www.youtube.com/watch?v=pWRO_KFxnDc
Sesja 2: https://www.youtube.com/watch?v=Ako5BueYhhs
Sesja 3: https://www.youtube.com/watch?v=UUXygbN1T9Y
Sesja 4: https://www.youtube.com/watch?v=TObuT2yzc_E

Narzędzie iFightDepression oparte jest na treściach pochodzących z terapii poznawczo-behawioralnej, która w Europie w krajowych wytycznych dotyczących leczenia depresji wymieniana bywa jako podstawowy filar leczenia obok psychofarmakoterapii [1]. Skuteczność CBT w leczeniu depresji została potwierdzona w wielu metaanalizach [2]. Ponieważ procedura terapeutyczna jest ustrukturyzowana, może być dobrze przeniesiona do formatu cyfrowego. W tym celu iFightDepression łączy treści psychoedukacyjne i techniki z terapii behawioralnej w sześciu warsztatach.
Warsztaty 1 i 3 uczą techniki aktywizacji behawioralnej z wykorzystaniem dzienniczka aktywności i ćwiczenia z planowania pozytywnych działań z wyprzedzeniem [3,4]. Celem jest pomoc pacjentom w zwiększeniu aktywności i celowym budowaniu pozytywnych działań.
W Warsztacie 2 iFightDepression zajmuje się zaburzeniami snu często związanymi z depresją, które jak wykazano, mogą być łagodzone przez interwencje cyfrowe [5]. Warsztat 4 przeprowadza z użytkownikami trening rozwiązywania problemów i umożliwia podział dużego zadania na możliwe do opanowania podetapy. Ta technika również została powiązana z poprawą objawów depresyjnych w badaniach [6,7].  Warsztaty 5 i 6 koncentrują się na negatywnych przekonaniach i nabywaniu alternatywnych wzorców myślenia. Jest to klasyczna treść CBT i chociaż korzyści z zastosowania tej techniki samodzielnie nie zostały udowodnione ponad wszelką wątpliwość [8], to jej skuteczność w połączeniu z innymi opisanymi technikami uważa się za dobrze ugruntowaną [9]. 

[1] DGPPN, BÄK, KBV, et al. S3-Leitlinie/Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression – Langfassung [Internet]. 2. Auflage. 2015. Available from: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/nvl-005l_S3_Unipolare_Depression_2017-05.pdf.
[2] Hofmann SG, Asnaani A, Vonk IJJ, et al. The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses. Cognit Ther Res [Internet]. 2012;36:427–440. Available from: http://link.springer.com/10.1007/s10608-012-9476-1.
[3] Cuijpers P, van Straten A, Warmerdam L. Behavioral activation treatments of depression: A meta-analysis. Clin Psychol Rev [Internet]. 2007;27:318–326. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S027273580600136X.
[4] Ekers D, Webster L, Van Straten A, et al. Behavioural Activation for Depression; An Update of Meta-Analysis of Effectiveness and Sub Group Analysis. Aleman A, editor. PLoS One [Internet]. 2014;9:e100100. Available from: https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0100100.
[5] Zachariae R, Lyby MS, Ritterband LM, et al. Efficacy of internet-delivered cognitive-behavioral therapy for insomnia – A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Sleep Med Rev [Internet]. 2016;30:1–10. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1087079215001483.
[6] Bell AC, D’Zurilla TJ. Problem-solving therapy for depression: A meta-analysis. Clin Psychol Rev [Internet]. 2009;29:348–353. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0272735809000269.
[7] Cuijpers P, de Wit L, Kleiboer A, et al. Problem-solving therapy for adult depression: An updated meta-analysis. Eur Psychiatry [Internet]. 2018;48:27–37. Available from: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0924933800006714/type/journal_article.
[8] Cristea IA, Huibers MJH, David D, et al. The effects of cognitive behavior therapy for adult depression on dysfunctional thinking: A meta-analysis. Clin Psychol Rev [Internet]. 2015;42:62–71. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0272735815001166.
[9] Longmore RJ, Worrell M. Do we need to challenge thoughts in cognitive behavior therapy? Clin Psychol Rev [Internet]. 2007;27:173–187. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S027273580600081X. 

Więcej: https://hadea.ec.europa.eu/news/ifightdepression-eu-funded-tool-empower-people-depression-2021-10-08_en