Aktualności

Wniosek o odwołanie Konsultanta Krajowego z psychoterapii, pani mgr Renaty Mizerskiej


Wniosek o odwołanie Konsultanta Krajowego z psychoterapii, pani mgr Renaty Mizerskiej

W dniu dzisiejszym PTTPB z grupą organizacji psychoterapeutycznych i psychologicznych zwróciło się do p. Minister Izabeli Leszczyny z wnioskiem o odwołanie pani mgr Renaty Mizerskiej z funkcji Konsultanta Krajowego z psychoterapii, ze względu m.in. na brak kompetencji i dorobku naukowego wymaganego na tym stanowisku.

Poniżej zamieszczamy dokumenty złożone w Ministerstwie Zdrowia.