Nawigacja mobilna

Stanowisko PTTPB dotyczące Zarządzenia Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo, Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień wprowadza istotne zmiany w warunkach... 

Ważne

Pomoc dla psychoterapeutki poznawczo-behawioralnej Darii Wolak, która jest studentką IV roku Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej USWPS Sopot. Pani Daria ma 28 lat i mimo tak młodego wieku zdążyła już pomóc wielu ludziom w zmaganiu się z ich problemami. Teraz sama potrzebuje pomocy... 

Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo, W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2018 roku o utworzeniu specjalizacji medycznej z psychoterapii dzieci i młodzieży przypominamy Naszym Certyfikowanym Terapeutom pracującym z dziećmi i młodzieżą o możliwości ubiegania się o państwowy tytuł specjalisty psychoterapii... 

Zgłoszenie abstraktu

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTPB, której temat przewodni to: Terapia Poznawczo – Behawioralna. Psychoterapia nie tylko indywidualna. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji... 

Badanie

W związku z otrzymaną przez PTTPB prośbą o udostępnienie, zapraszamy do udziału w badaniu (link poniżej) i zaprezentowania punktu widzenia psychoterapeutek poznawczo-behawioralnych. https://forms.gle/juTtULYRbvisSc2y9  

Psychoterapia w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Sprawa bardzo ważna dla wszystkich terapeutów i pacjentów. Prosimy uważnie przeczytać poniższy tekst. Państwa głos się liczy!

Zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia prowadzi prace nad wprowadzeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK, będącego częścią Europejskiego Systemu Kwalifikacji) opisów umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu...