Nawigacja mobilna

Ujednolicony tekst standardów PTTPB

Szanowni Państwo, publikujemy ujednolicony tekst standardów PTTPB obowiązujących od końca 2018 roku. Jednocześnie informujemy, że publikowany dokument nie wprowadza nowych wymagań formalnych dotyczących warunków szkoleń i ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty oraz Superwizora-Dydaktyka... 

KONSULTACJE SPOŁECZNE MINISTERSTWA ZDROWIA SUPERWIZJA w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dziękując serdecznie za Państwa zaangażowanie w marcowe konsultacje społeczne pomimo obecnej trudnej sytuacji, jeszcze raz chcielibyśmy Państwa zachęcić do wypowiedzenia się w kolejnej bardzo ważnej sprawie dla Superwizorów i Terapeutów. Państwa głos się liczy ! Szanowni Państwo, jeszcze... 

Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu zaproszenie i zachęcamy do udziału w badaniu.

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy Naukowa psychoterapia zobowiązuje, aby także z epidemii wyciągać wnioski „oparte na danych empirycznych”. Dlatego pozwalamy sobie zaprosić Członków Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej do udziału w badaniu „COVID-STRES”,... 

Konsultacje Społeczne Ministerstwa Zdrowia

KONSULTACJE SPOŁECZNE MINISTERSTWA ZDROWIA Psychoterapia w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Wiemy, że wielu z Państwa aktualnie pochłoniętych jest sprawami związanymi z obecną trudną sytuacją. Chcielibyśmy jednak Państwa zachęcić do zaangażowania się w sprawę ważną zarówno dla terapeutów... 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej w sprawie udzielania świadczeń psychologicznych i psychoterapeutycznych w formie zdalnej w ramach publicznej służby zdrowia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej stoi na stanowisku konieczności jak najszybszego wprowadzenia możliwości wizyt psychologicznych i psychoterapeutycznych w formie telefonicznej oraz elektronicznej. W związku z pandemią koronawirusa... 

Odwołanie Konferencji PTTPB Kraków 2020

Szanowni Państwo, Z przykrością informujemy, że Konferencja PTTPB, mająca się odbyć w dniach 8-10 maja 2020 roku, zostaje w tym terminie odwołana. Decyzję taką podjęliśmy, po licznych konsultacjach, z powodu kryzysowej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na świecie...