Nawigacja mobilna

Abstrakty plakatów

Zapraszamy Państwa serdecznie do nadsyłania abstraktów plakatów, poruszających poniższe zagadnienia z dziedziny psychoterapii poznawczej i behawioralnej.

terapia par i rodzin
terapia grupowa
terapia dzieci i młodzieży
terapia zaburzeń afektywnych
terapia zaburzeń lękowych
PTSD
terapia akceptacji i zaangażowania
terapia schematów
terapia dialektyczno-behawioralna
mindfulness
terapia związana z problemami psychosomatycznymi
farmakoterapia w psychoterapii
schizofrenia
terapia uzależnień
zaburzenia snu
zaburzenia odżywiania
zaburzenia i problemy seksualne
analiza behawioralna
analiza funkcjonalna
terapia w kontekście międzykulturowym
superwizja
diagnoza i konceptualizacja

Zapraszamy Państwa do nadsyłania abstraktów zgodnie z określonymi poniżej kryteriami, na adres: callforpapers@pttpb.pl w tytule zamieszczając hasło: “Abstrakt – Poster”.

Na zgłoszenia czekamy do 30.05.2021 r.

Zapraszamy do nadsyłania plakatów dotyczących tematyki klinicznej, przedstawiających wstępne wyniki trwającego badania lub prezentacji przypadków. Sesje plakatowe zaplanowane są w trakcie całej konferencji. Wszystkie szczegóły, które mogą ułatwić identyfikację pacjenta w plakacie z opisem przypadku lub przypadków, muszą zostać usunięte lub zmienione w celu zachowania anonimowości.
Pierwszy autor plakatu przyjmuje odpowiedzialność za zapewnienie, że wszyscy autorzy wyrażają zgodę na prezentację plakatu, jego opublikowanie na stronie internetowej konferencji oraz jego pobieranie ze strony.
Harmonogram prezentacji i wytyczne dotyczące plakatów, zostaną ogłoszone po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Komitet Naukowo-Doradczy Konferencji.
Zgłaszający powinni dostarczyć abstrakt, zawierający następujące informacje:

Tytuł plakatu
Imię i Nazwisko autora/autorów plakatu
Afiliacja autora/autorów plakatu
Biogram autora/autorów plakatu


Streszczenie (maksymalnie 500 słów):
– Opis przypadku lub przypadków:
Prezentacja problemu
Konceptualizacja problemu i zastosowane interwencje
Wynik pracy
Wnioski
-Praca badawcza:
Wprowadzenie
Metoda
Wyniki
Dyskusja
-Poster dotyczący tematyki klinicznej:
Wprowadzenie
Dyskusja
Sugestie

Pozdrawiamy serdecznie Komitet organizacyjny