Nawigacja mobilna

Termin i zasady dotyczące składania wniosków o certyfikat 30.09.2018

Kolejna tura składania wniosków o Certyfikaty kończy się 30.09.2018. dokumenty składane są wyłącznie w wersji elektronicznej w Systemie Internetowym Towarzystwa (Logowanie – Strona Główna (prawy górny róg)) i tylko w takiej formie będą rozpatrywane.

Czas rozpatrywania Wniosków kończy się 30.11.2018. Bardzo prosimy na bieżąco śledzić informacje w Systemie, w którym Wniosek został złożony. Jeżeli po 30.11.2018 nie otrzymali Państwo informacji o złożonym Wniosku, prosimy o kontakt na adres knd@pttpb.pl , do tego czasu bardzo prosimy o nie przesyłanie pytań dotyczących rozpatrywanych wniosków.

UWAGA! OŚWIADCZENIE WYMAGANE DO WNIOSKU O CERTYFIKAT

Oświadczenie
Proszę o rozpatrzenie mojego wniosku zgodnie ze starym / nowym (PROSZĘ WYBRAĆ) Regulaminem zamieszczonym w Standardach na stronie www.pttpb.pl, zakładka Dokumenty, link Regulaminy PTTPB.
Oświadczenie należy napisać odręcznie lub na komputerze, podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem i umieścić w poz. Inne wymaganych załączników do wniosku.
Komisja Naukowo-Dydaktyczna PTTPB
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku konieczności załączenia więcej niż jednej strony dokumentu, należy wszystkie strony zeskanować W JEDNYM PLIKU, następnie spakować przy pomocy .zip i dopiero dołączać do wniosku.