Menu
A+ A A-

Superwizorzy - dydaktycy

LISTA LICENCJONOWANYCH SUPERWIZORÓW - DYDAKTYKÓW
POZNAWCZO-BEHAWIORALNYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY PTTPB

Adamczyk-Zientara Małgorzata

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 28
Certyfikat ważny do 18.05.2019 r.
 

Bielak Małgorzata

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 16
Certyfikat ważny do 29.06.2021 r.

Bryńska Anita

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 2
Certyfikat ważny do 06.12.2017 r.
 

Bryła Ludwik

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 1
Certyfikat ważny do 06.12.2017 r.

Bui Ngoc Anna

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 26
Certyfikat ważny do 18.05.2019 r
 

Cubała Wiesław

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 17
Certyfikat ważny do 29.06.2022 r.

Darżynkiewicz Krystyna

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 23
Certyfikat ważny do 06.03.2019 r.
 

Derwich Anna

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 30
Certyfikat ważny do 21.05.2020 r.

Derezińska Ida

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 15
Certyfikat ważny do 29.06.2021 r.
 

Gałuszko-Węgielnik Maria;

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 18
Certyfikat ważny do 29.06.2022 r.

Grabowski Karol

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 32
Certyfikat ważny do 21.05.2022 r. r.
 

Holas Paweł

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 3
Certyfikat ważny do 06.12.2017 r.

Habrat-Pragłowska Ewa

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 11
Certyfikat ważny do 06.12.2017 r.

 

Jaraczewska Jadwiga Maria

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 5
Certyfikat ważny do 06.12.2017 r.

Kucińska Marzenna

Certyfikat Superwizora Dydaktyka Nr 25
Certyfikat ważny do 18.05.2019 r.
 

Kokoszka Andrzej

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 6
Certyfikat ważny do 06.12.2017 r.

Kołakowski Artur

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 7
Certyfikat ważny do 06.12.2022 r.
 

Księżopolska Agnieszka

Certyfikat Superwizora Dydaktyka Nr 20
Certyfikat ważny do 12.03.2022 r.

Michałowski Jarosław

Certyfikat Superwizora Dydaktyka Nr 38
Certyfikat ważny do 07.06.2022 r.
 

Michałowska Joanna

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 8
Certyfikat ważny do 06.12.2017 r.

Olszewska Olga

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 27
Certyfikat ważny do 18.05.2019 r.
 

Popiel Agnieszka

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 10
Certyfikat ważny do 06.12.2017 r.

Pieńkowska Sylwia

Certyfikat Superwizora Dydaktyka Nr 21
Certyfikat ważny do 23.05.2022 r.
 

Pisula Agnieszka

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 9
Certyfikat ważny do 06.12.2017 r.

Połeć Magdalena

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 29
Certyfikat ważny do 18.05.2019 r.
 

Pawełczyk Agnieszka

Certyfikat Superwizora Dydaktyka Nr 33
Certyfikat ważny do 21.05.2022 r.

Srebnicki Tomasz

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 34
Certyfikat ważny do 21.05.2022 r.
 

Skotnicka-Chaberek Magdalena

Certyfikat Superwizora Dydaktyka Nr 22
Certyfikat ważny do 23.05.2017 r.

Stefaniak Izabela

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 35
Certyfikat ważny do 21.05.2022 r.
 

Stefaniak Wojciech

Certyfikat Superwizora Dydaktyka Nr 36
Certyfikat ważny do 21.05.2022 r.

Skowrońska Mariola

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 13
Certyfikat ważny do 06.12.2017 r.
 

Skąpska-Magdoń Magdalena

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 19
Certyfikat ważny do 01.11.2022 r.

Szaniawska Monika

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 37
Certyfikat ważny do 21.05.2022 r.
 

Tagliaferro Kamila

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 39
Certyfikat ważny do 07.06.2022 r.

Wiśniewski Artur

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 24
Certyfikat ważny do 18.05.2019 r.
 

Wojtyna Ewa

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 31
Certyfikat ważny do 27.02.2021 r.

Żebrowski Marek

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Nr 14
Certyfikat ważny do 06.12.2017 r.
   

 

Zgodnie z aktualnymi Standardami Szkoleń PTTPB czteroletnie szkolenia (lub studia podyplomowe) prowadzące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB organizowane są przez Towarzystwo lub ośrodki rekomendowane przez PTTPB. Zasada ta od 2017 roku dotyczy także szkolenia z superwizji terapii poznawczo-behawioralnej, uprawniającego do ubiegania się o certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB. Szkolenia te, podlegają bezpośredniemu nadzorowi Komisji Naukowo-Dydaktycznej PTTPB. Kandydaci na Superwizora-Dydaktyka PTTPB, którzy biorą udział w szkoleniu prowadzą, obok praktyki terapeutycznej, superwizję indywidualną i grupową psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

eabct2017

terapia schematow dzieci i mlodziezy baner gwp

Dermawand . NoNo Hair Removal . NoNo Hair Removal