Nawigacja mobilna

Superwizje

Projekt „Superwizja ma znaczenie”

Celem akcji „Superwizja ma znaczenie” jest propagowanie dobrej praktyki korzystania z superwizji wśród terapeutów PTTPB oraz stworzenie
możliwości kontaktu pomiędzy superwizorami pracującymi w różnych miastach Polski i terapeutami poznawczo-behawioralnymi szukającymi superwizji. Projekt jest skierowany zarówno do certyfikowanych terapeutów poznawczo-behawioralnych jak i tych pozostających jeszcze w szkoleniu przygotowującym do uzyskania certyfikatu PTTPB.

Na akcję składają się comiesięczne darmowe superwizje w małych grupach w różnych miastach Polski. Jednorazowo z superwizji będą mogły skorzystać 3-4 osoby. W każdym miesiącu na stronie PTTPB oraz profilu Towarzystwa na Facebooku będą ogłaszane miejsca superwizji oraz osoba prowadząca superwizję, a także sposób zapisywania się. O zapisaniu się na superwizję będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Warunkiem skorzystania z superwizji jest członkostwo w PTTPB oraz uregulowanie składek członkowskich za bieżący rok, w którym odbywa się superwizja włącznie. Ponieważ chcemy, by z bezpłatnych superwizji w danym roku skorzystała jak największa liczba osób, dlatego w pierwszej kolejności będą zapisywane osoby, które w danym cyklu jeszcze nie brały udziału w projekcie. ”


Najbliższa superwizja w ramach projektu odbędzie się w Warszawie.

Termin: piątek 11.10.2019 w godz. 14.00 – 18.00.
Adres: Siedziba PTTPB ul. Chłodna 64 lok.306A.
Superwizję poprowadzi: dr Dorota Nowocin.

Zapisy na d_nowocin@gazeta.pl. (Po wpisaniu na listę konieczne będzie przesłanie mailowo do superwizora potwierdzenia opłacenia składek, o którego wydanie należy zgłosić się do sekretariatu PTTPB.) Poniżej krótka informacja na temat superwizorki:

Dorota Nowocin – doktor psychologii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB nr 330), w trakcie certyfikacji do uzyskania Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB. Doświadczenie kliniczne zdobywała między innymi w Wojskowym Instytucie Medycznym, Instytucie Psychiatrii i Neurologii i Szpitalu Wolskim – pracując zarówno w zespołach klinicznych na oddziałach, jak i w warunkach ambulatoryjnych. Przez kilka lat współpracowała z Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania UW przy realizacji projektów badawczych dotyczących skuteczności terapii poznawczo – behawioralnej PTSD. Współautorka kilku publikacji naukowych dotyczących temperamentu, zaburzeń osobowości i psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii i psychoterapeutów w trakcie szkolenia. Najczęściej pracuje z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, nastroju i PTSD.

Kolejne superwizje w ramach akcji odbędą się w następujących miastach :
Gdynia: listopad 2019
Wrocław: grudzień 2019
Kraków: styczeń 2020
Lublin: luty 2020
Warszawa: luty 2020
Białystok: marzec 2020
Warszawa: marzec 2020
Kraków: kwiecień 2020
Włocławek: maj 2020