Menu
A+ A A-

Rekomendowane ośrodki i atestowane kursy

Rekomendacja i atestacja PTTPB

Celem procedury atestacyjnej i rekomendacyjnej jest zapewnienie rzetelnej informacji o szkoleniach osobom, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie wykonywania psychoterapii poznawczo-behawioralnej /regulamin z dnia 19.02.2004/.

Atestacja dotyczy kursu (szkolenia) mającego na celu realizowanie programu przygotowującego do uzyskania certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, zgodnego ze standardami szkoleniowymi PTTPB. Atestacja jest jednorazowa-na jeden konkretny kurs. (Atestacja może dotyczyć np. pierwszego kursu terapii poznawczej organizowanego przez jakiś ośrodek, który nie jest pewien czy będzie prowadził działalność szkoleniową, lub chce poprowadzić tylko ten jeden kurs). Odpowiedzialny za program kursu jest Kierownik Programu,

Rekomendacja ośrodka udzielana jest na określony czas. Ubiegając się o rekomendację program szkoleniowy ośrodka musi spełnić, co najmniej wymagania kursu atestowanego. Przez czas trwania rekomendacji rozpoczynające się w danym ośrodku szkolenia prowadzone według programu złożonego w dokumentach są szkoleniami atestowanymi i nie wymaga to każdorazowej procedury atestacji. Odpowiedzialny za programy kursów w danym ośrodku jest Kierownik Programu, każdy kurs ma Kierownika Kursu.

 

Uwaga: PTTPB nie ma wpływu na stronę biznesową ośrodków. Rekomendowane ośrodki  maja różną „formułę prawną”: np. spółka z o.o, działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną, wyższa uczelnia, fundacja i inne. Zgodnie z polskim prawem są rejestrowane przez KRS i działają w oparciu o przepisy prawne przewidziane dla danego typu działalności. Prawa i obowiązki osoby szkolącej się gwarantuje umowa szkoleniowa zawarta z ośrodkiem.

Poniżej podajemy nazwy programów atestowanych i nazwy organizatorów szkoleń potwierdzone przez PTTPB w procedurze atestacji i rekomendacji.

Dlatego zawierając umowę szkoleniową z danym ośrodkiem warto dokładnie zapoznać się z jej treścią /np. czy zapisy umowy przewidują rozwiązania gwarantujące prawa osoby szkolącej się np. w sytuacji, gdy ośrodek rekomendowany przez PTTPB  traci rekomendację towarzystwa z przyczyn leżących po stronie ośrodka/.

Towarzystwo nie jest stroną w sporach biznesowych.

Poniżej podajemy nazwy programów atestowanych i nazwy organizatorów szkoleń potwierdzone przez PTTPB w procedurze atestacji i rekomendacji.

Rekomendowane ośrodki

Centrum CBT
ul. Marszałkowska 8 lok.11
00-590 Warszawa

wcześniejszy adres
ul Piękna 68
00-672 Warszawa
http://www.cbt.pl

rekomendacja ośrodka od listopada 2004 do maja 2015
rekomendacja PTTPB dotyczy ośrodka Centrum CBT Sp.z o.o nie dotyczy Centrum CBT EDU Sp.z o.o.

Atestowany Program (z modyfikacjami wprowadzonymi w 2012 r):
Program 4-letni szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Kierownik: dr n. med. Anita Bryńska

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie,
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej kierowana przez dr Agnieszką Popiel i dr Ewę Pragłowską

rekomendacja ośrodka od kwietnia 2017 do kwietnia 2022

Atestowany Program
"PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA CZTEROLETNIE, DWUSTOPNIOWE STUDIA PODYPLOMOWE SWPS" .
Kierownik: dr Agnieszka Popiel, dr Ewa Pragłowska
www.swps.edu.pl;  www.podyplomowe.pl

Studia realizowane w:

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie
SWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
SWPS Wydział Zamiejscowy w Katowicach
SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 

Fundacja Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii
ul. Złota 61 lok. 100
00-819 Warszawa
rekomendacja ośrodka od grudnia 2013 do grudnia 2018

Atestowany Program
Podyplomowe szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Kokoszka

 

Centrum CBT EDU Szkoła Psychoterapii
ul.Wołodyjowskiego 74A,
02-724 Warszawa
www.cbt.pl
 
rekomendacja od maja 2012 do maja 2017
Atestowany Program
Program 4-letni szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Kierownik: dr n. med. Anita Bryńska

 

Cogito Ośrodek Terapii Poznawczej COGITO Sp. z o.o.
02-548 Warszawa
ul. Olesińska 11/13 lok. 1
www.cogitoterapia.pl
rekomendacja ośrodka od czerwca 2012 do czerwca 2017
Atestowany Program
Program 4-letni szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Kierownik: mgr Sylwia Pieńkowska

 

Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Terapii Poznawczo-Behawioralnej "Ter-Cognitiva"
31-114 Kraków
ul. Jabłonowskich 7/6a
www.tercognitiva.pl
rekomendacja ośrodka od maja 2014 do maja 2019
Atestowany Program
Czteroletnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej.
Kierownik: Magdalena Skąpska-Magdoń

 

akademia-mysli-i-emocji

Akademia Myśli i Emocji s.c.
ul. Brzozowa 12/10
00-286 Warszawa
http://www.amie.pl
rekomendacja ośrodka od maja 2014 do maja 2019
Atestowany Program
Program 4-letni szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Kierownik: Iga Jaraczewska

 

 

crescentia

Szkoła Psychoterapii "CRESCENTIA"
ul. Mickiewicza 8 m 6
01-517 Warszawa
http://www.crescentia.pl
rekomendacja ośrodka od stycznia 2016 do stycznia 2021
Atestowany Program
Program 4-letni szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Kierownik: Olga Olszewska

 

Atestowane programy

  Czteroletnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej, Edycja I (2011) i Edycja II (2012)

  Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Terapii Poznawczo-Behawioralnej „Ter-Cognitiva”
  Magdalena Skąpska-Magdoń,
  ul. Jabłonowskich 7/6 a,
  31-114 Kraków, www.tercognitiva.pl

 • Czteroletnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej, Edycja V

  Kierownik szkolenia: dr Artur Kołakowski
  Organizator szkolenia:
  Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
  ul. Wilcza 28 lok 20
  00-544 Warszawa

 • Czteroletnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej, Edycja IX

  Kierownik szkolenia: dr Artur Kołakowski
  Organizator szkolenia:
  Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
  ul. Wilcza 28 lok 20
  00-544 Warszawa

 • Czteroletnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej, Edycja X

  Kierownik szkolenia: dr Paweł Holas
  Organizator szkolenia:
  Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
  ul. Wilcza 28 lok 20
  00-544 Warszawa


 • Czteroletnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej, Edycja XI

  Kierownik szkolenia: mgr Marek Żebrowski
  Organizator szkolenia:
  Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
  ul. Wilcza 28 lok 20
  00-544 Warszawa

 

 

eabct2017

terapia schematow dzieci i mlodziezy baner gwp

Jose Tomas Anthem