Menu
A+ A A-

INFORMACJE OGÓLNE

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) powstałe w 1998 roku jest niezależnym stowarzyszeniem naukowym skupiającym profesjonalistów aktywnie zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi i problemami emocjonalnymi, a także praca badawczą dotyczącą mechanizmów funkcjonowania psychicznego człowieka.
Członkami są lekarze, psycholodzy, a także absolwenci wyższych uczelni o kierunkach innych niż medycyna i psychologia, studenci psychologii i medycyny, pracownicy społeczni, pielęgniarki.
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) największej europejskiej organizacji zrzeszajacej towarzystwa terapii poznawczej różnych krajów.

POWSTANIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ IM PROF. ZDZISŁAWA BIZONIA

Pomysł zorganizowania towarzystwa naukowego o orientacji poznawczo-behawioralnej powstał wśród współpracowników profesora Bizonia, za jego przyzwoleniem.
Punktem zwrotnym było nawiązanie współpracy ze środowiskiem psychiatrów włoskich podczas konferencji Europejskiego Towarzystwa Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Wenecji w 1997 roku. Porozumienie o współpracy zostało uzgodnione podczas kolejnej konferencji przez A.Popiel (z II Kliniki Psychiatrycznej AM w Warszawie) a prof. Tullio Scrimalim z Uniwersytetu w Catanii, gdzie terapia poznawcza schizofrenii stanowi od ponad 20 lat podstawową cześć kompleksowego leczenia schizofrenii. Konkretyzacja idei organizacyjnej wyraziła się w powołaniu towarzystwa naukowego o nazwie Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zebranie założycielskie odbyło się w grudniu 1998, niestety już po śmierci profesora Bizonia. Czytaj więcej: POWSTANIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ IM PROF. ZDZISŁAWA BIZONIA

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA W POLSCE

Historia formalnego nurtu terapii poznawczo-behawioralnej w Polsce jest bardzo krótka i nie może być opisana bez bardzo skrótowego, chociażby uwzględnienia historycznego kontekstu rozwoju psychoterapii w naszym kraju. Pierwsze publikacje w języku polskim podkreślające znaczenie podejścia psychologicznego w leczeniu sięgają XVIII wieku. W sferze hipotez pozostaje wpływ jaki na rozwój psychiatrii, a w tym psychoterapii mogły mieć rozbiory Polski, czego naturalną konsekwencją było pozostawanie części Polski pod wpływem austro-węgierskim na przełomie XIX/XX wieku - w czasie powstawania i rozkwitu teorii Freuda.
Pierwszy polski podręcznik "Psychoterapia" autorstwa Tadeusza Bilikiewicza został opublikowany w 1938 roku. Czytaj więcej: TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA W POLSCE

ROK 2003. PRAKTYKA KLINICZNA TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ W POLSCE

Od 1989 system opieki zdrowotnej i sposoby refundacji usług leczniczych, a także legislacji psychoterapii jako metody leczenia podlega ciągłym przemianom. Dostępność psychoterapii poznawczo behawioralnej jest bardzo niewielka i zróżnicowana. Podobnie jak i inne formy psychoterapii  - terapia poznawcza jest bardziej dostępna w dużych miastach, w ośrodkach akademickich. Zaledwie w kilku miejscach są to ośrodki które skupiają kilku - kilkunastu terapeutów, psychiatrów lub psychologów, dla których psychoterapia poznawczo-behawioralna stanowi główną metodę psychoterapeutyczną. Znacznie częściej jest to jeden, lub dwóch entuzjastów metody pracujących w ramach oddziału, lub w gabinecie prywatnym.
Terapia poznawczo behawioralna najczęściej stosowana jest jako terapia indywidualna w zaburzeniach lękowych, depresjach, zaburzeniach odżywiania, w zaburzeniach psychicznych występujących u dzieci i młodzieży. Na tle ogólnej, znikomej w stosunku do potrzeb, ilości psychoterapeutów poznawczych w Polsce - szczególnie liczna wydaje się grupa terapeutów zajmujących się zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń uwagi (ADHD). Terapia poznawczo- behawioralna jest także stosowana w formie grupowej - w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych.

eabct2017

terapia schematow dzieci i mlodziezy baner gwp

Billet davion pas cher . Air dryer