Menu
A+ A A-

Członkostwo

KTO MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM?

PTTPB zrzesza profesjonalistów zajmujących się problemami zdrowia psychicznego i leczenia zaburzeń psychicznych, którym bliskie są koncepcje wywodzące się z nurtu poznawczego i behawioralnego w psychologii, psychoterapii i filozofii.

Są nimi głownie lekarze, psycholodzy, studenci psychologii, medycyny a także osoby aktywnie pomagające pacjentom cierpiącym, a także wszyscy zainteresowani metodami terapii poznawczo-behawioralnej.

Przepisy dotyczące członkostwa zawarte są w rozdziale II Statutu PTTPB

Aby zostać członkiem PTTPB należy wypełnić DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ i po podpisaniu jej przez dwóch członków wprowadzających (Członkowie Zwyczajni PTTPB) i przesłać ją listem zwykłym na adres korespondencyjny PTTPB:


Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani członkostwem, a w miejscu Państwa zamieszkania/praktyki nie ma osób mogących być członkami wprowadzającymi prosimy o kontakt indywidualny - listowny, lub e-mailowy


SKŁADKI

Członków PTTPB uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich

Od 2010 roku wysokość składki członkowskiej wynosi 90 zł
Składka członkowska w roku 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 wynosi 50 zł.


Prosimy o wpłaty na konto PTTPB (adres: ul. Ogrodowa 28/30; 00-896 Warszawa)

1510501038 1000 0022 31 48 3237 ING Bank Śląski S.A.
z dopiskiem "składka członkowska za rok ...."
(prosimy wpisać odpowiednio rok)

 

Składki członkowskie obowiązują wszystkich członków zwyczajnych Towarzystwa.

Warunkiem ubiegania się o certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego PTTPB przez osoby szkolące się na kursach, które uzyskały rekomendację PTTPB jest członkostwo w PTTPB oraz opłacanie składek członkowskich przez cały czas trwania kursu.

eabct2017

terapia schematow dzieci i mlodziezy baner gwp