Nawigacja mobilna

Rekomendowane ośrodki

Centrum CBT
ul. Marszałkowska 8 lok.11
00-590 Warszawa

wcześniejszy adres
ul Piękna 68
00-672 Warszawa
www.cbt.pl

rekomendacja ośrodka od listopada 2004 do maja 2015
rekomendacja PTTPB dotyczy ośrodka Centrum CBT Sp.z o.o nie dotyczy Centrum CBT EDU Sp.z o.o.

Atestowany Program (z modyfikacjami wprowadzonymi w 2012 r):
Program 4-letni szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Kierownik: dr n. med. Anita Bryńska

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie,
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej kierowana przez dr Agnieszką Popiel i dr Ewę Pragłowską

rekomendacja ośrodka od kwietnia 2017 do kwietnia 2022
Atestowany Program
„PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA CZTEROLETNIE, DWUSTOPNIOWE STUDIA PODYPLOMOWE SWPS” .
Kierownik: dr Agnieszka Popiel, dr Ewa Pragłowska
www.swps.edu.pl; www.podyplomowe.pl

Studia realizowane w:

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie
SWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
SWPS Wydział Zamiejscowy w Katowicach
SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 

Fundacja Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii
ul. Złota 61 lok. 100
00-819 Warszawa
rekomendacja ośrodka od grudnia 2013 do grudnia 2018

Atestowany Program
Podyplomowe szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Kokoszka

 

Centrum CBT EDU Szkoła Psychoterapii
ul.Wołodyjowskiego 74A,
02-724 Warszawa
www.cbt.pl

rekomendacja od maja 2012 do lipca 2022
Atestowany Program
Program 4-letni szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Kierownik: dr n. med. Anita Bryńska

 

Cogito Ośrodek Terapii Poznawczej COGITO Sp. z o.o.
02-548 Warszawa
ul. Olesińska 11/13 lok. 1
www.cogitoterapia.pl
rekomendacja ośrodka od czerwca 2012 do czerwca 2017
Atestowany Program
Program 4-letni szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Kierownik: mgr Sylwia Pieńkowska/p>

 

Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Terapii Poznawczo-Behawioralnej „Ter-Cognitiva”
31-114 Kraków
ul. Jabłonowskich 7/6a
www.tercognitiva.pl
rekomendacja ośrodka od maja 2014 do maja 2019
Atestowany Program
Czteroletnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej.
Kierownik: Magdalena Skąpska-Magdoń

 

Akademia Myśli i Emocji s.c.
ul. Brzozowa 12/10
00-286 Warszawa
www.amie.pl
rekomendacja ośrodka od maja 2014 do maja 2019
Atestowany Program
Program 4-letni szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Kierownik: Iga Jaraczewska

 

Szkoła Psychoterapii „CRESCENTIA”
ul. Mickiewicza 8 m 6
01-517 Warszawa
www.crescentia.pl
rekomendacja ośrodka od stycznia 2016 do stycznia 2021
Atestowany Program
Program 4-letni szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Kierownik: Olga Olszewska