Nawigacja mobilna

Ogólne (3)

Żeby zostać członkiem PTTPB, należy zgłosić swoją kandydaturę poprzez aplikowanie na stronie głównej naszego systemu zarządzania.

Najlepiej listownie albo e-mailowo W sprawie: certyfikatów, rekomendacji, procedur, przewodnicząca komisji naukowo dydaktycznej – Małgorzata Adamczyk-Zientara opłat, składek itp. Skarbnik – Justyna Rozmysłowska adres do korespondencji: PTTPB ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa e-mail: sekretariat@pttpb.pl

Wysokość składki członkowskiej za rok 2010, 2011,2012 wynosi 90 zł (do roku 2010 składka wynosiła 50 zł), Do opłacenia składki członkowskie zobowiązany jest członek Towarzystwa który już został przyjęty – a zatem złożył deklarację, Zarząd na zebraniu przyjął w poczet członków, Sekretarz Towarzystwa o tym poinformował, wtedy dopiero należy uregulować opłatę członkowska.

Dla Członków (3)

Zgodnie ze statutem, Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące (w praktyce co miesiąc), a termin jest ustalany z członkami zarządu

Prosimy wypełnić wniosek i złożyć go z jednoczesnym podaniem jakie superwizje odbył terapeuta a KND będzie to rozpatrywała indywidualnie.

Wysokość składki członkowskiej za rok 2010, 2011,2012 wynosi 90 zł (do roku 2010 składka wynosiła 50 zł), Do opłacenia składki członkowskie zobowiązany jest członek Towarzystwa który już został przyjęty – a zatem złożył deklarację, Zarząd na zebraniu przyjął w poczet członków, Sekretarz Towarzystwa o tym poinformował, wtedy dopiero należy uregulować opłatę członkowska.