Nawigacja mobilna

Dział Wnioski/Certyfikaty (8)

Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez KND, dlatego prosimy o kontakt na skrzynkę sekretariat@pttpb.pl, knd@pttpb.pl,

W wszystkich przypadkach należy nadrobić brakującą liczbę godzina do poziomy ustalonego w Regulaminach.

W takim wypadku należy wypełnić tylko jeden wniosek na odnowienie Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka i wnieść opłatę wysokości 300 zł.

Na Certyfikat EABCT czeka się kilka lub kilkanaście tygodni, niestety na dziś nie ma określonej liczby. Wynika to z faktu, że wydawany Certyfikatu przez instytucji zewnętrznej, na rytm pacy której PTTPB nie ma wpływu.

Nie ma potrzeby przepracowania stażu bez przerwy. KND ocenia łączną liczbę godzin w oparciu o przedstawione dokumenty.

Do odnowienia certyfikatu terapeuty poznawczo – behawioralnego, zaliczane są główne szkolenia z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej

Tak. W takich wypadkach Komisja Naukowo Dydaktyczna PTTPB będzie rozpatrywać wniosek  indywidualnie.

Wnioski należy składać w termiach do 31 styczna, 31 maja, 30 września każdego roku

Dział Terapia (1)

Informację o terapeucie, znajdzie Pani/Pan w zakładce Strefa Pacjenta.

Dział Organizacyjno-Finansowe (5)

Zgodnie ze statutem, Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące (w praktyce co miesiąc), a termin jest ustalany z członkami zarządu

Wpłaty należy dokonywać na konto PTTPiB:

POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ

ul. Ogrodowa 28/30; 00-896 Warszawa

1510501038 1000 0022 31 48 3237 ING Bank Śląski S.A.

z dopiskiem czego dotyczy wpłata

Najlepiej mailowo na adres knd@pttpb.pl

Wysokość składki członkowskiej od 2010 wynosi 90 zł

Do opłacenia składki członkowskie zobowiązany jest członek Towarzystwa który już został przyjęty – a zatem złożył deklarację, Zarząd na zebraniu przyjął w poczet członków, Sekretarz Towarzystwa o tym poinformował, wtedy dopiero należy uregulować opłatę członkowska.

Procedura uzyskania członkostwa opisana jest w Statucie. O przyjęciu decyduje Zarząd na zebraniu Zarządu. Deklaracja członkowska jest dostępna do pobrania [tutaj] należy ją wypełnić, podpisać przez dwóch członków wprowadzających i przesłać na adres PTTPB (ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa)