Menu
A+ A A-

EUROPEAN ACCREDITATION CERTIFICATE dla licencjonowanych terapeutów PTTPB

 • Kategoria: EABCT

EABCTWszystkie osoby pragnące ubiegać się za pośrednictwem PTTPB o uzyskanie EABCT Accreditation Certificate – Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty EABCT zachęcamy do złożenia wniosków wraz z dokumentami. Pierwsze wnioski przyjmowane będą do 10 czerwca 2010, po tym terminie – w terminach obowiązujących dla wniosków o Certyfikaty PTTPB.

Warunki ubiegania się o Europejski Certyfikat EABCT określa Regulamin PTTPB:

 1. O Certyfikat European Association For Behavioural and Cognitive Therapies  (Europejski Certyfikat EABCT) może ubiegać się za pośrednictwem PTTPB członek zwyczajny PTTPB, który:
  1. posiada certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB,
  2. od momentu uzyskania certyfikatu PTTPB stosują psychoterapię poznawczo-behawioralną jako główne podejście psychoterapeutyczne w ramach prowadzonej praktyki psychoterapeutycznej,
  3. doskonali wiedzę i umiejętności kliniczne w terapii poznawczo-behawioralnej, poddaje superwizji praktykę terapeutyczną,
  4. ma uregulowane składki członkowskie PTTPB od momentu uzyskania certyfikatu PTTPB włącznie z opłatą za rok ubiegania się o Certyfikat EABCT,
  5. wniósł opłatę akredytacyjną EABCT w wysokości 300 PLN
 2. Osoba ubiegająca się o przyznanie certyfikatu PTTPB winna przesłać na adres siedziby PTTPB wniosek wraz z załącznikami
 3. Przyznanie certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB oraz Europejskiego Certyfikatu EABCT następuje drogą uchwały zarządu po pozytywnym rozpatrzeniu przez KND odpowiednich dla danego certyfikatu wniosków i przesłanej dokumentacji oraz po podpisaniu deklaracji przestrzegania „Kodeksu etycznego psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego”.

Pragniemy dodać, że w chwili obecnej, spośród ponad 35 stowarzyszeń – członków zwyczajnych EABCT jedynie trzy organizacje są Członkami Akredytowanymi. Są to towarzystwa: German Professional Association for Behaviour Therapy,  Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Greek Association for Behavioural Modification and Research.

WNIOSEK O PRZYZNANIE CERTYFIKATU EABCT (doc)
WNIOSEK O PRZYZNANIE CERTYFIKATU EABCT (pdf)
DEKLARACJA PRZESTRZEGANIA KODEKSU ETYCZNEGO PTTPB
KODEKS ETYCZNY PTTPB

eabct2017

terapia schematow dzieci i mlodziezy baner gwp