Menu
A+ A A-

Ośrodek Terapii Poznawczej Cogito zaprasza na

Ośrodek Terapii Poznawczej Cogito zaprasza na półroczną terapię grupową osoby dorosłe cierpiące na Zespół Aspergera. Oferowany przez nas cykl spotkań jest skupiony wokół problemów w życiu społecznym osób będących na spektrum autyzmu oraz trudności jakie mogą się tam pojawić. Pracujemy w nurcie integracyjnym i kładziemy nacisk na ćwiczenia nowych umiejętności związanych z rozumieniem emocji oraz zachowań innych ludzi. W swojej pracy staramy się również wzmocnić poczucie własnej wartości i zmniejszyć często towarzyszące ZA poczucie wyobcowania.

Prowadzące: mgr Małgorzata Walęcka, mgr Kaja Wojciechowska

Liczba miejsc: 12

Cena: 90 zł za spotkanie od osoby

Spotkania odbywają się raz w tygodniu (poniedziałek o 19:00) po półtorej godziny od września 2017 w OTP Cogito w Warszawie przy ul. Olesińskiej 11/13 lok.1. Przyjęcie do grupy poprzedza bezpłatna konsultacja z obojgiem terapeutów.

Telefon kontaktowy: 604 463 744

eabct2017

terapia schematow dzieci i mlodziezy baner gwp