Menu
A+ A A-

Informacja

Szanowni Państwo,
W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi korzystania z nowego systemu internetowego PTTPB informujemy, co następuje:
- NIE trzeba wysyłać dodatkowo wersji papierowej wniosków. Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami przesyłamy tylko poprzez system internetowy.
- Załączane do wniosków opisy przypadków powinny zostać w całości (wszystkie strony) zeskanowane i przesłane poprzez system.
- Do wniosku należy załączyć wydruki z przelewami za składki członkowskie z kolejnych lat lub wiadomość z sekretariatu, która poświadcza opłacenie wszystkich należnych składek.
- Prosimy o sprawdzanie różnych folderów poczty, ponieważ wiadomości od Towarzystwa mogą trafiać w różne miejsca na Państwa skrzynkach; prosimy także o sprawdzanie różnych adresów mailowych - istnieje możliwość, iż Towarzystwo posiada Państwa "starszy" adres mailowy. - wiele zmian danych widocznych w systemie mogą Państwo wprowadzić samodzielnie po zalogowaniu się. Aby dokonać zmiany nazwiska, trzeba zgłosić taką prośbę do sekretariatu.

eabct2017

terapia schematow dzieci i mlodziezy baner gwp